• Cold Drawn Steel Pipe For Ecuador

    Pibell Dur Drawn Oer Ar gyfer Ecwador

    Mae pibell ddur wedi'i dynnu'n oer yn fath o bibell ddur, hynny yw, mae'n cael ei dosbarthu yn ôl gwahanol brosesau cynhyrchu, sy'n wahanol i bibell wedi'i rholio poeth (wedi'i hehangu). Yn y broses o ehangu diamedr pibell wlân yn wag neu bibell deunydd crai, cynhelir lluosogrwydd o brosesau lluniadu oer. Mae cywirdeb ac ansawdd wyneb yn amlwg yn well na rhai pibell ddur poeth, ond oherwydd cyfyngiadau technolegol, mae ei diamedr a'i hyd yn gyfyngedig i raddau.

  • Hot Rolled Seamless Steel Pipe

    Pibell Dur Di-dor Rholio Poeth

    Pibell ddur di-dor wedi'i rolio'n boeth: mae rholio poeth yn gymharol â rholio oer, sy'n cael ei wneud o dan y tymheredd ailrystallization, tra bod rholio poeth yn cael ei wneud uwchlaw'r tymheredd ailrystallization.