Ddydd Gwener, cododd dyfodol mawr mwyn haearn Asiaidd am y bumed wythnos yn olynol. Syrthiodd cynhyrchiant dur gwrth-lygredd yn Tsieina, cynhyrchydd mawr, a chynyddodd y galw am ddur byd-eang, gan wthio prisiau mwyn haearn i gofnodi uchafbwyntiau.
Caeodd dyfodol mwyn haearn Medi ar Gyfnewidfa Nwyddau Dalian Tsieina 1.2% i 1,104.50 yuan (UD $ 170.11) y dunnell. Cododd y contract a fasnachwyd fwyaf gweithredol 4.3% yr wythnos hon.
Parhaodd prisiau dur ar Gyfnewidfa Dyfodol Shanghai eu tuedd ar i fyny, gydag ail-adeiladu yn codi 1.7% i 5,299 yuan y dunnell, dim ond ychydig yn is na'r uchaf erioed o 5,300 yuan.
Dringodd coiliau rholio poeth a ddefnyddir mewn cyrff ceir ac offer cartref 0.9% i 5,590 yuan y dunnell, ar ôl cyrraedd y lefel uchaf erioed o 5,597 yuan.
Dywedodd dadansoddwyr JP Morgan yn yr adroddiad: “Mae hwn yn gylchred clasurol y farchnad darw yn y diwydiant dur.” “Wrth i China cyn y byd gael gwared ar y pandemig ac ymateb i fesurau ysgogi, mae’r galw yn gwella’n gyflym.”
Mae hyn hefyd yn arwydd da i Tsieina, sef allforiwr mwyaf y byd o ddeunyddiau dur a chynhyrchion dur.
Dywedodd dadansoddwyr JP Morgan fod trafodaethau am atal China ymhellach o gynhyrchu dur hefyd wedi helpu prisiau dur Asiaidd i esgyn, gyda choiliau rholio poeth yn esgyn i $ 900 y dunnell.
Adroddodd y “China Metallurgical News”, a gefnogir gan y wladwriaeth, y bydd Talaith Hebei yn gweithredu mesurau rheoli cynhyrchu ar gyfer ei diwydiannau dur a golosg rhwng Ebrill 21 a Mehefin 30, yn dilyn cyfyngu trefi gwneud dur pwysig fel Tangshan, Handan City.
Mae prisiau dur cynyddol wedi cynyddu maint elw melinau dur Tsieineaidd, gan eu hannog i gynyddu cynhyrchiant a phrynu mwyn haearn.
Yn ôl data gan SteelHome Consulting, roedd mwyn haearn sbot Tsieina yn masnachu ar US $ 187 y dunnell ddydd Iau, yn is nag uchafbwynt 10 mlynedd dydd Mercher o US $ 188.50. ''
Ailadroddodd BMW (BMWG.DE) ei ragolygon elw elw blwyddyn lawn ddydd Gwener, ond dywedodd ei fod yn disgwyl y bydd gweddill y flwyddyn yn parhau i fod yn gyfnewidiol, ac y gallai costau deunydd crai cynyddol niweidio enillion yn y dyfodol.
Yn ôl y South China Morning Post, cymeradwyodd llys yn Hong Kong fechnïaeth frys cyn arweinydd y Blaid Ddemocrataidd, Wu Zhiwei, ddydd Gwener, a gafodd ei gadw yn y ddalfa am fynd yn groes i gyfraith diogelwch cenedlaethol Hong Kong er mwyn iddo allu mynychu angladd ei dad.
Reuters, cangen newyddion a chyfryngau Thomson Reuters, yw darparwr newyddion amlgyfrwng mwyaf y byd, gyda biliynau o bobl yn ymweld ag ef bob dydd. Mae Reuters yn darparu newyddion busnes, ariannol, cenedlaethol a rhyngwladol proffesiynol trwy derfynellau bwrdd gwaith, sefydliadau cyfryngau ledled y byd, digwyddiadau diwydiant ac yn uniongyrchol i ddefnyddwyr.
Dibynnu ar gynnwys awdurdodol, gwybodaeth broffesiynol am gyfreithwyr a golygyddion, a thechnegau diffinio diwydiant i sefydlu'r dadleuon mwyaf pwerus.
Yr ateb mwyaf cynhwysfawr i ddiwallu'ch holl anghenion treth a chydymffurfiaeth cymhleth sy'n ehangu o hyd.
Gwybodaeth, dadansoddiad a newyddion unigryw am y marchnadoedd ariannol - a ddarperir trwy ryngwyneb bwrdd gwaith a symudol greddfol.
Sgrinio unigolion ac endidau risg uchel ledled y byd i helpu i ddarganfod peryglon cudd mewn perthnasoedd busnes a rhwydweithiau rhyngbersonol.
Industry News 2.1


Amser post: Mai-07-2021